Handledare

Vadstena trafikskola

 • Nästa handledarutbildning

      Introduktionsutbildning:

  Tänk på att både handledaren och eleven måste gå kursen!

  Torsdag 18 juli 16.30-ca 20.00

  Torsdag 15 augusti 16.30-ca 20.00

  (med reservation för ev ändringar)

   500 kr per person

Centrala trafikskolan Mjölby

 • Nästa handledarutbildning

   Introduktionsutbildning: 

  Trafikskolan i Mjölby kommer avvecklas under hösten och inga fler kurser kommer genomföras i Mjölby

Nedan får du en utförlig information om utbildningen och innehållet

Denna utbildning har flera delmoment:

 • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
 • Planering och strukturering av övningskörning.
 • För trafiksäkerheten viktiga faktorer.
 • Ecodriving. Hur man kan minska bränsleförbrukningen och skona miljön med ändrat körsätt

Den obligatoriska utbildningen ska bland annat ta upp hur man kan minska riskerna vid den privata övningskörningen, samt de speciella risker som kan kopplas till alkohol och andra droger, bristande bältesanvändning och höga hastigheter. Detta och mycket mer ska handledare och elev få kunskap om under minst 180 minuter exkl. raster. Vi tar ett par korta raster där vi bjuder på fika och lite tilltugg. Hela kursen tar ca: 3½ timma.

Efter utbildningen ska kursläraren rapportera till Transportstyrelsen.  Om handledaren vill ha flera elever, ska ansökan utfärdas för varje elev. Trafikskolan skickar elektroniskt in intyget till Transportstyrelsen på genomförd Handledarutbildning.

Transportstyrelsen tar inte ut någon prövningsavgift vid ansökan om handledarskap. Om du vill läsa mer och utförligare, gå in på:  transportstyrelsen.se 

Bra att känna till innan kursen

Intyg som ni får efter kursen är giltigt i 5 år. Har du fått ditt godkännande som Handledare från Transportstyrelsen, gäller detta i 5 år för den/de elever du ska övningsköra med.
(Under förutsättning att Handledaren inte fått sitt körkort återkallat, eller eleven fått spärrtid, eller att körkortstillståndet gått ut (efter 5 år)).

Obs!

Har Elev eller Handledare tidigare gått kurs och det är mindre än 5 år sedan behöver man inte gå igen.

ANSÖKAN OM KÖRKORTSTILLSTÅND OCH HANDLEDARTILLSTÅND

Här ansöker du om körkortstillstånd och handledartillstånd.

Nytt är att man numera inte fyller i några papper!

Nu ansöker du om körkortstillstånd, hälsodeklaration, och handledarskap.

 

På transportstyrelsen.se så kommer du in på tjänsten för att göra ansökningar för körkortstillstånd, hälsodeklaration och handledarskap.

Läs informationen och klicka sedan på "Ansökan om körkortstillstånd". Då kommer du till sidan på e-tjänster för att göra ansökningar. Klicka på "Gå vidare till ansökan om körkortstillstånd"

Längst ned på sidan klickar du på nästa. Här fyller du i personnummer och telefonnummer.

Under "Välj behörighet", fyll i alternativ 1. Klicka sedan på nästa längst ned på sidan.

Du får fylla i en hälsodeklaration och besvara frågor (16 st) med ja eller nej genom att klicka på alternativen. Klicka sedan på nästa längst ned på sidan. När du kollat att du satt kryss i alla rutor (kommer upp automatiskt), fyll i koden du ser nederst på sidan. Fortsätt med "nästa".

Körkortstillståndet skickas när allt är klart till din folkbokföringsadress.

Körkortstillstånd och handledartillstånd är avgiftsfri

Är det problem, kontakta Trafikskolan!

Vid kursen gör vi syntest för elevens hälso-deklaration som ska skickas till Transportstyrelsen. Ni behöver inte gå till en optiker och betala för detta. Detta kostar inget extra. Vi skickar in syntestens resultat till Transportstyrelsen elektroniskt.

Använder eleven kontaktlinser, ta med material för att kunna ta ut dessa. Synen måste kollas både med och utan glasögon eller kontaktlinser.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. Övningskörningen får påbörjas från 16 års ålder. Då måste eleven ha körkortstillstånd och handledaren har godkännande som handledare för att få övningsköra. När man är 16 år får man bara övningsköra med personbil utan tillkopplat släp. När eleven fyllt 17 år och sex månader får man även övningsköra med lätt lastbil (totalvikt max. 3,5 ton.) och med tillkopplat lätt släp.

OBS!

 • Ni får inte börja övningsköra förrän Eleven fått körkortstillstånd och Handledaren sitt godkännande från Transportstyrelsen.
 • Handledare som gått en kurs med en elev på Vadstena Trafikskola/centrala trafikskolan i Mjölby och går ny kurs med ytterligare dotter/son eller anhörig, behöver inte betala  ny avgift.

 

Titta under fliken Senaste Nytt för information om kommande Handledareutbildning!

Föranmälan är obligatoriskt och bindande.

Kom gärna 15 minuter innan kursstart p.g.a. leg. kontroll.
OBS! Legitimation måste medtagas ! Både för handledare och för eleven.Har eleven ingen legitimation, kan målsman intyga elevens identitet.

Intresset är stort, så var ute i god tid. Begränsat deltagarantal per kurs.
(Vi får enligt Transportstyrelsen ta maximalt 30 deltagare per kurs)