Elevcentralen

För att göra det enklare för dig som elev så kan du få tillgång till elevcentralen.se, på denna sida hittar du alla dina bokningar, saldo, du får även jobba med olika slags datatester som ska förbereda dig inför det riktiga teoriprovet, här kan du även hitta ditt utbildningskort som din lärare skriver i efter varje avslutad körlektion, du själv som elev kan också rapportera in egna körningar på denna sida, så din lärare lättare få se hur mycket du kör hemma.