Körundervisning

Vad du ska kunna finns i Trafikverkets kursplan. Det är ingen skillnad om du kör privat eller på Trafikskolan. Allt studiematerial du får ut är upplagt efter kraven i Trafikverkets kursplan.

På Trafikskolan finns uppsatt den undervisningsplan som vi jobbar efter. Där kan du läsa i detalj hur utbildningen är upplagd, både teoretiskt som den praktiska körundervisningen.

Beställ gärna körtider i god tid så du kan få tider som passar just dig.

Vi får elever som aldrig kört bil tidigare och även de som övar hemma. Vi testar av dina förkunskaper och ser då vilka färdigheter du har. Har du aldrig kört tidigare eller mycket lite, börjar vi på på platser där det inte är så mycket trafik och du får lära dig grunderna ordentligt. Du ska känna dig säker och veta att du hela tiden får hjälp av din lärare.

Du kommer att få ett inlogg till elevcentralen där du kan förbereda dig inför dina körlektioner. Din lärare ger dig alltid en läxa till nästa lektion och vad du ska förbereda. Det är också en mycket god hjälp för din mängdträning med din handledare hemma.  Detta för att lektionerna ska bli så effektiva som möjligt.

Utbildningen är upplagd på 15 olika övningar, som då täcker Trafikverkets kursplan och de kravsom finns på vad en elev ska kunna. Du kan se i studiematerialet vad de olika övningarna innehåller och vad du ska kunna.

Du kan också gå in på STR:s hemsida under fliken "Handledarguide". Där får du en gratis utförlig information om de 15 olika övningarna. Det är bra om du och din handledare läser denna sida. Mycket bra råd och tips för din privata mängdträning. På Trafikverkets hemsida kan du läsa hur det går till vid ditt kunskapsprov och körprov och vilka krav som ställs.

Det finns inget krav på antalet lektioner du behöver köra. Det är dina kunskaper som avgör. Du kan aldrig jämföra dig med någon annan, då alla människor är olika och har också olika förutsättningar för inlärning. Har du möjligheter att öva mycket hemma, så blir antalet lektioner normlat färre på Trafikskolan.

Du får gärna ta med din privata handledare vid körlektionerna för mer råd och tips för din mängdträning hemma. Detta kostar inget extra.

Glöm inte bort teoriundervisningen inför dina körlektioner. Har du bra teoretiska kunskaper, kommer det att bli klart lättare att klara sig i trafiken, då du har goda kunskaper om trafikreglerna och hur du ska tillämpa dom. Det har visat sig att elever som har bra teorikunskaper, i regel behöver mindre antal körlektioner.

Det är viktigt att du trivs med din lärare. Kom ihåg att aldrig tveka om du har några frågor.

Du kommer säkert att ha roligt och trevligt med din lärare. Många glada skratt mellan varven.

Du kommer också att få lära dig köra Ecodriving (ekonomisk körning) under hela undervisningen. Det är numera ett krav att kunna. Detta är en av kontrollerna vid ditt körprov på Vägverket.